صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگو با دکتر حسین ذوالفقاری رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص اعلام جزییات طرح مقابله با زنجیره انتقال کرونا؛در برنامه ساز نوروز رادیو فرهنگ.