صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سردار حسینی فرمانده پلیس راه کشور در برنامه ساز نوروز در خصوص طرح فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت تردد می گوید.

کاری از گروه تاریخ و اندیشه
تهیه کننده مرتضی اسد امرجی