صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در برنامه ساز نوروز گفتگو با مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش را می شنویم.