صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شهید دکتر مصطفی چمران در اسفند 1311 متولد شد. با شروع جنگ به جبهه عزیمت نمود و با همکاری مقام معظم رهبری ستاد جنگهای نامنظم را تشکیل دادند. سرانجام در 31 خرداد 1360 در مسیر دهلاویه_سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.