از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

چرایی خرید فرش ایرانی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ بررسی می شود

برنامه در قلمرو فرهنگ دوشنبه 23 تیرماه به موضوع اهمیت خرید فرش ایرانی اختصاص دارد.

1399/04/23
|
10:39

برنامه «در قلمرو فرهنگ» كه رویدادهای تاریخی و فرهنگی را مرور می كند امرز به چرایی خرید فرش ایرانی می پردازد.
این برنامه به تهیه كنندگی نازنین حاج سیف الله ،گویندگی دانیال معنوی و نویسندگی فرزانه عرفانی تبار و پژوهشگری شهره احمدوند و همراهی سمیه نجفی به عنوان گزارشگر و با اجرای كارشناسی احسان رضایی پخش می شود.
«در قلمرو فرهنگ» كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است كه ساعت 12:30 به مدت 75 دقیقه روی موج اف ام ردیف 106مگاهرتز و ای ام ردیف 585 كیلوهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ