از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

بررسی اهمیت بناهای تاریخی و نقش فرهنگی آن در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ

برنامه درقلمروز فرهنگ چهارشنبه 25 تیرماه، به موضوع بناهای تاریخی و نقش آنها در فرهنگ هر جامعه اختصاص دارد.

1399/04/25
|
12:24

برنامه «در قلمرو فرهنگ» كه رویدادهای تاریخی و فرهنگی را مرور می كند، امروز به این مساله كه چرا شناخت بناهای تاریخی ایران اهمیت دارد می پردازد.
در هر خانه‌ای كتابی، نوشته ای، فرشی، گلدانی، تابلو و میراثی از پدران و مادران و گذشتگان وجود دارد كه با حساسیت خاصی نگهداری می‌شود و برای اعضای آن خانه از ارزش و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است، چرا كه نشان‌دهنده هویت فرهنگی، میراث خانوادگی و ارزش‌های یك خاندان است. حفظ آثار تاریخی و فرهنگی در یك كشور نیز همین جایگاه را در بین اعضای یك جامعه دارد و نشان‌دهنده هویت و تمدن یك ملت است، به ویژه ملتی مانند ایران كه تمدنی بسیار قدیمی و درخشان دارد و در زمانی كه بسیاری از جوامع غربی و شرقی هنوز به وجود نیامده بودند ایران از تمدن غنی و پیشرفته برخوردار بود. به همین منظور در برنامه «در قلمرو فرهنگ» به چرایی وشناخت و نگهداری بناهای تاریخی اشاره می شود.
این برنامه به تهیه كنندگی نازنین حاج سیف الله ،گویندگی دانیال معنوی ونویسندگی فرزانه عرفانی تبار و پژوهشگری شهره احمدوند و همراهی سمیه نجفی به عنوان گزارشگر و با اجرای كارشناسی احسان رضایی پخش می شود.
در قلمرو فرهنگ كاری از گروه تاریخ و اندیشه است كه ساعت 12:30 به مدت90 دقیقه روی موج اف ام ردیف 106مگاهرتز و ای ام ردیف 585 كیلوهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ