از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

تاریخچه راه آهن در قلمرو فرهنگ

برنامه «در قلمرو فرهنگ» دوشنبه 21مهرماه، به تاریخچه راه آهن می پردازد.

1399/07/21
|
12:51

برنامه «در قلمرو فرهنگ» كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است كه هرروز مسائل تاریخی و اجتماعی –فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد و در برنامه امروز به تاریخچه راه آهن می پردازد.
این برنامه به تهیه كنندگی امیررضا راز در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تهیه شده و هر روز به جز جمعه هر هفته ساعت 12:30 از رادیو فرهنگ پخش می شود.
رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید.

دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ