از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

برنامه در قلمرو فرهنگ به مناسبت روز جهانی استاندارد، نگاهی به تاریخچه استاندارد در ایران دارد

برنامه «در قلمرو فرهنگ» چهارشنبه 23مهرماه، با موضوع تاریخچه استاندارد در ایران از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1399/07/23
|
09:57

«در قلمرو فرهنگ» كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است كه هر روز مسائل تاریخی و اجتماعی –فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد و امروز به موضوع تاریخچه استاندارد در ایران می پردازد.
تأسیس یك سازمان برای استاندارد كردن كالاها در ایران از سال 1332 مورد توجه رسمی دولت واقع شد.
از آغاز همان سال مقدمه ساختمان و تأسیس اداره استانداردایران فراهم شد و در 7 تیر 1338 عنوان آن به سازمان استاندارد تغییر یافت و تنها مرجع رسمی كشور است كه وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را بر عهده دارد.
برنامه «در قلمرو فرهنگ» ساعت 12:30 روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 كیلوهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ