از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

چرا جریان های دانش آموزی در تاریخ فرهنگ ایران اهمیت دارد؟

برنامه «در قلمرو فرهنگ» دوشنبه 12 آبان ماه، با موضوع اهمیت جریان های دانش آموزی در تاریخ فرهنگ ایران، از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1399/08/12
|
10:17

«در قلمرو فرهنگ» كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است كه هر روز مسائل تاریخی و اجتماعی –فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد و امروز به موضوع اهمیت جریان های دانش آموزی در تاریخ فرهنگ ایران می پردازد.

برنامه «در قلمرو فرهنگ» ساعت 12:30 روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 كیلوهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ