از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

نگاهی به بحث ترور در تاریخ ایران در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ

برنامه در قلمرو فرهنگ یكشنبه 21 دی ماه، به موضوع ترور دانشمندان هسته ای كشورمان اختصاص دارد.

1399/10/21
|
13:19

در برنامه « در قلمرو فرهنگ» امروز به ترور شهید مصطفی احمدی روشن-دانشمند هسته ای و ترور شهید مسعود علی محمدی استاد فیزیك دانشگاه تهران پرداخته می شود.
در این برنامه موضوع ترور به عنوان یك بحث اثرگذار تاریخی_فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد و این موضوع كه چرا از ترور به عنوان یكی از تاثیرگذارترین مقوله ها در تاریخ سیاسی ایران یاد می شود كارشناسی می شود.
برنامه در قلمرو فرهنگ كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است كه به تهیه كنندگی نازنین حاج سیف الله و امیر رضا راز ساعت 12:30 پخش می شود.

دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ