از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

«عشق» عامل تحكیم خانواده

دكتر علیرضا صدرا، استاد دانشگاه، در برنامه « خشت اول» با موضوع « تحكیم خانواده» عشق را جوهره رابطه زناشویی و عامل تحكیم خانواده دانست.

1400/04/27
|
12:16

دكتر علیرضا صدرا، استاد دانشگاه همچنین با اشاره به وجود تعاریف و انواع مختلف عشق چون؛ افلاطونی، رمانتیك، و كلاسیك گفت: مهم آنست كه بدانیم، چه زمان و چه میزان دوست داشتن خود را ابراز كنیم و بتوانیم بموقع هیجانات خود را با همسرمان به اشتراك گذاشته و ازهیجانات او نیز غافل نباشیم.
وی در پایان مهربانی، كم توقعی، ایجاد حس ارزشمندی و نشاط و انگیزه برای رشد و ترقی را از ویژگیهای عشق كلاسیك برشمرد و گفت: مهربانی نتیجه بلوغ و مایه احترام بین همسران است.

دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ