از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

«یك وَن و 15 روستا»

صادق حسین زاده، مروج كتاب از شهرستان «قروه» استان كردستان، در گفتگو با برنامه « كتاب بان» به تشریح فعالیتهای ترویجی گروه «انجمن باران» پرداخت.

1400/10/14
|
12:01

حسین زاده گفت: ما در انجمنِ مردم نهاد "باران" به كمك خیران برای كودكان و دانش اموزان محروم از كتاب، امكان دسترسی و مطالعه كتاب فراهم می كنیم.
وی افزود: ما از طریق تهیه یك دستگاه وَن و تجهیز و تبدیل آن به كتابخانه سیار و اعزام آن به روستاها و مناطق حاشیه اىِ قروه، كتاب و شرایط مطالعه را براى كودكان و دانش آموزان محروم از كتاب، فراهم می كنیم.
وى افزود: كتابخانه سیار ما، ١٥ روستا و مناطق حاشیه ای و برخى مدارس قروه و را پوشش می‌دهد و مروجان در این سفرها می كوشند تا از طریق برنامه هایی چون قصه گویی و قصه خوانی، نمایش خلاق، تئاتر عروسكی، نقاشی و ایده پردازی، امانتِ كتاب و مشاوره، به ترویج فرهنگ كتاب و كتابخوانی كمك كنند.

دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ