شب های فرهنگ شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

شب هاي فرهنگ

فلسفه مرگ از نگاه فردوسی در «شب های فرهنگ»

برنامه «شب های فرهنگ» شنبه 29 مرداد،با محوریت بررسی ابیاتی از شاهنامه كه به داستان مرگ اختصاص دارد از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1401/05/29
|
07:17

در برنامه «شب های فرهنگ» امشب دكتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دكتر اسماعیل منصوری لاریجانی ابیاتی از شاهنامه فردوسی را كه درباره فلسفه مرگ است مورد بحث و گفتگو قرار دهند.
شاهنامهء فردوسی اثری است انسانی كه به بنیادی ترین وپرشورترین دغدغه های انسان میپردازد.انسان همیشه با سرنوشت قهار دست وپنجه نرم میكند تا معنا وچیستی هستی ومرگ را دریابد،فردوسی در شاهنامه همواره به دنبال گشودن راز مرگ هست،اما این راز را هیچ كلیدی نیست وهرگز انسان آن طور كه میخواهد بدین راز پی برده نمیتواند.انسان همیشه طالب كمال ورهایی است ودستخوش تن محدود وخاكی و اسیر در چنگال آز. ودراین كشمكش انسانی پیروز است كه در بند تن نمانده و با مهرورزی ونیكوكرداری ودادورزی جهان را سپری نموده ،نامی نیك از خود به یادگار بگذارد وروانش را در سرای دیگر جاودانه سازد.
انسان موجودی است آینده نگر كه هرگز از اندیشه مرگ رهایی نداشته است. مرگ به عنوان تجربه ای مبهم و تكرار ناشدنی عموما هراس آور است. این هراس تحت تاثیر عوامل گوناگونی هم چون باورها، ساختار اندیشه، ویژگی های شخصیتی و روانی، شیوه زندگی انسان، شرایط روزگار و ... قوت و ضعف می یابد و بازتاب های متفاوتی در گفتار و كردار آدمی بر جای می نهد.فردوسی حكیمی است كه تاملات فلسفی بسیاری درباره مرگ دارد و این اشتغال ذهنی او به صورت مرگ هراسی و مرگ گریزی ظهور می یابد
برنامه «شب های فرهنگ» را ساعت ٢١:٣٠روی موج اف ام‌ردیف ١٠٦ مگاهرتز از رادیو فرهنگ بشنوید.

دسترسی سریع
شب های فرهنگ