شب های فرهنگ شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

شب هاي فرهنگ

قرآن شناسی تفسیر علمی در رادیو فرهنگ

برنامه شبهای فرهنگ سه شنبه پانزدهم شهریور با موضوع قرآن شناسی تفسیر علمی از رادیو فرهنگ پخش می شود .

1401/06/15
|
15:07

تفسیر علمی یكی از مهمترین جریان‌های تفسیری است كه در دوره معاصر به رغم مخالفت‌های جدی بارشدی فزاینده به بالندگی و شكوفایی رسیده است . در این برنامه به بررسی این جریان پرداخته می شود .
معرفی مهمترین آثار تاثیر گذار در این زمینه پرداخته است و با تاكید بر برخی حوزه‌های كمتر كاویده ،قواعد تفسیری بایسته در این عرصه از دیدگاه تفسیرپژوهان با ذكر نمونه و در نهایت تاكید بر پیامدهای مثبت این جریان تفسیری، كاركرد این روش تفسیری در تبیین آیات قرآنی در قالب گونه‌‌های تفسیر علمی در برنامه شب های فرهنگ مورد توجه قرار می‌گیرد
برنامه شب های فرهنگ را ساعت 21:30 روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ بشنوید.

دسترسی سریع
شب های فرهنگ