هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

خیام شناسی در برنامه هزاره ادب پارسی رادیو فرهنگ

برنامه جدید هزاره ادب پارسی شبكه رادیویی فرهنگ، در برنامه 33 تا 36 خود، اختصاص به موضوعاتی درباره شناخت جوانب گوناگون زندگی خیام نیشابوری دارد.

1399/09/18
|
09:58

این برنامه سه شنبه 18 آذر، به موضوع " انس خیام به ریاضیات و نجوم " می پردازد، چهارشنبه 19 آذر، " مقام خیام در فلسفه" را بررسی می كند.
همچنین شنبه 22 آذرماه، در این برنامه درباره " ویژگی های شاعری و نویسندگی خیام " بحث می شود.
علاقه مندان به تاریخ ادبیات ایران یكشنبه 23 آذر، در برنامه “ هزاره ادب پارسی” درباره “خیام و نوروزنامه " می شنوند و در این برنامه دوشنبه 24 آذر،
به موضوع " ترجمه رباعیات خیام به زبان های دیگر "پرداخته می شود.
برنامه هزاره ادب پارسی، تلاشی است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ كه با تهیه كنندگی محمد حسینی باغسنگانی، نویسندگی محمد باقر رضایی ( با استفاده از منابع موثق و مختلف) و اجرای بهروز رضوی، از شنبه تا چهارشنبه هر هفته، ساعت 23:00 پخش می شود.
در این برنامه بجز گفتار درباره موضوعات مورد نظر، صدای بزرگان و استادان امروز و دیروز ایران درباره آن موضوع نیز پخش می شود.

دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی