سرزمین من هر روز به جز جمعه ها از ساعت ساعت 13:00 به مدت 60دقیقه

رادیو فرهنگ

سرزمين من

سرزمین من

موضوعات تاریخی و اجتماعی روز

كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ كه به صورت زنده پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه: ساعت 13:00

مدت برنامه:60دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سرزمین من