یكشنبه ها از ساعت 13:30 الی 14 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

عربي(2)

عربی(2)

عربی پایه یازدهم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 13:30 الی 14

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
عربی(2)