جامعه شناسی(3) چهارشنبه ها از ساعت 14:30 الی 15 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

جامعه شناسي (3)

جامعه شناسی(3)

جامعه شناسی پایه دوازدهم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 14:30 الی 15

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جامعه شناسی (3)