فارسی(1) پنج شنبه ها از ساعت 11:30 الی 12 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

فارسي(1)

فارسی(1)

فارسی پایه دهم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 11:30 الی 12

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فارسی(1)