صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز در ایام نوروز ساعت از ساعت 09:00 به مدت 180 دقیقه

ساز نوروز

Bootstrap Image Preview

ویژه برنامه ساز نوروز به همت چهارگروه رادیو فرهنگ در ایام نوروز همراه فرهیختگان فرهنگ خواهد بود.
گروه تاریخ و اندیشه، هر روز ساعت 06:30 گروه فرهنگ و جامعه، هر روز ساعت 09:00 گروه ادب و هنر، هر روز ساعت 16:00 گروه کتاب، هر روز ساعت 20:00

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0