صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 20:15 تا 20:45 به مدت 30 دقیقه

« شبهای روشن »

Bootstrap Image Preview

بررسی منظومه لیلی و مجنون همراه با دکتر محمود شالویی
برنامه ی« شبهای روشن » هر جمعه از ساعت 20:15 تا 20:45 با موضوع عرفان و اندیشه ی اسلامی با حضور دکتر محمود شالویی از شبکه ی فرهنگ پخش می شود . دکتر شالویی در این برنامه به منظومه ی لیلی و مجنون و درسهای اخلاقی و عرفانی در ادبیات فارسی می پردازد .

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 398 / 0
  • تعداد نظرات: 2/ 0
  • پسندیده شده: 4
  • پسندیده نشده : 0