سرزمین من هر روز به جز جمعه ها از ساعت ساعت 13:00 به مدت 60دقیقه

رادیو فرهنگ

سرزمين من

درباره هیئت معارف جنگ و خاطرات دفاع مقدس

گفتگو با چناب سرهنگ داود فرهادی عضو هیئت معارف جنگ در برنامه سرزمین من

1401/07/06
|
13:46
دسترسی سریع
سرزمین من