سرزمین من هر روز به جز جمعه ها از ساعت ساعت 13:00 به مدت 60دقیقه

رادیو فرهنگ

سرزمين من

درباره اهمیت چشمه های معدنی اردبیل

گفتگو با علیرضا حسن پور كارشناس میراث فرهنگی وگردشگری استان اردبیل در برنامه سرزمین من

1403/03/22
|
11:26
دسترسی سریع
سرزمین من