صبح به وقت فرهنگ شنبه تا پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

درباره میزان مصرف گاز در كشور

گفتگو با احمد زمانی مدیرهماهنگی و نظارت بر تولید شركت ملی گاز ایران در برنامه صبح به وقت فرهنگ

1401/10/19
|
11:17
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ