صبح به وقت فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 06:30 به مدت 80 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

هم سان سازی حقوق بازنشستگان

آقای بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در برنامه صبح به وقت فرهنگ از هم سان سازی حقوق بازنشستگان می گوید.

1399/11/07
|
12:00
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ