هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

چاوشی و چاوشی خوانی در فرهنگ مردم

صحبت های نعمت الله سالخورده فرهنگیار برنامه هفت كوچه از آرین شهر قائنات خراسان جنوبی درباره ی چاوشی و چاوشی خوانی در فرهنگ مردم

1401/06/28
|
14:57
دسترسی سریع
هفت كوچه