بوطیقا شنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

بوطيقا

درباره مكتب سورئالیسم

مكتب سورئالیسم جنبشی است در هنر و ادبیات كه در دهه های 1920-1930 در فرانسه شكل گرفت.

1401/01/16
|
08:59
دسترسی سریع
بوطیقا