بوطیقا شنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

بوطيقا

مكتب ادبی اگزیستانسیالیسم

گفتگوی امین خرمی و اصغر نوری در مورد مكتب ادبی اگزیستانسیالیسم در برنامه بوطیقا

1401/01/23
|
09:30
دسترسی سریع
بوطیقا