هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره مجسمه شهری از لحاظ جانمایی ، هنری و محافظت از آنها

گفتگو با عباس مجیدی كارشناس هنری در برنامه هفت اقلیم

1402/03/17
|
10:13
دسترسی سریع
هفت اقلیم