هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

نقش شهرداری در تقویت و گسترش تئاتر و اهداف نشست مدیران فرهنگسراهای تهران

گفتگو با امین اشرفی مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در برنامه هفت اقلیم

1402/07/29
|
09:48
دسترسی سریع
هفت اقلیم