هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره بحران جنگ و انتشار اخبار جعلی

گفتگو با دكتر امیرعلی تفرشی پژوهشگر رسانه در برنامه هفت اقلیم

1402/07/29
|
09:49
دسترسی سریع
هفت اقلیم