هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره وضعیت اركستر ملی و فعالیت های آن

گفتگو با همایون رحیمیان رهبر دائم اركستر ملی ایران در برنامه هفت اقلیم

1402/08/09
|
13:22
دسترسی سریع
هفت اقلیم