هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره جشنواره تئاتر ملی چتر زندگی - یزد

گفتگو با رضا فكر دبیر اجرایی جشنواره تئاتر ملی چتر زندگی در برنامه هفت اقلیم

1402/08/13
|
11:05
دسترسی سریع
هفت اقلیم