هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت :نگاهی به رباعی های فخرالدین عراقی )

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت :نگاهی به رباعی های فخرالدین عراقی )

1402/08/24
|
10:59
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی