هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت :نگاهی به ترجیعات فخرالدین عراقی)

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت :نگاهی به ترجیعات فخرالدین عراقی)

1402/08/29
|
10:49
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی