صبح به وقت فرهنگ شنبه تا پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

درباره میزان مصرف آب و ذخیره سد ها

گفتگو با دكتر فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب در برنامه صبح به وقت فرهنگ

1401/09/13
|
11:46
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ