صبح به وقت فرهنگ شنبه تا پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

درباره اهمیت ایجاد شناخت فردوسی برای نوجوانان

گفتگو با یاسر موحدفرد دبیركل بنیاد فردوسی در برنامه صبح به وقت فرهنگ

1401/11/01
|
11:21
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ