صبح به وقت فرهنگ شنبه تا پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

درباره میزان مصرف گاز و راههای جلوگیری از افت فشار گاز

گفتگو با مسعود كاظمی معاون راهبری شبكه ملی گاز ایران در برنامه صبح به وقت فرهنگ

1401/11/10
|
10:37
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ