صبح به وقت فرهنگ شنبه تا پنج شنبه از ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

اقدامات مدیریت بحران استان تهران در زمینه بارش های اخیر

گفتگو با حامد یزدی مهر مدیركل بحران استان تهران در برنامه صبح به وقت فرهنگ

1401/11/11
|
10:20
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ