ققنوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

درباره جشنواره «ایران پیروز»؛ با محوریت حضور ایران در جام جهانی

گفتگو با مصطفی كشفی مدیر اجرایی جشنواره ایران پیروز در برنامه ققنوس

1401/09/08
|
10:11
دسترسی سریع
ققنوس