صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برگزیده ها

جدول پخش05 خرداد 1396

تازه ها

در قلمرو فرهنگ

  • کتاب رادیو فرهنگ

    کتاب رادیو فرهنگ،پژوهشی است درباره ی نخستین رسانه ی«گرم» (رادیو )درایران که زیرنظرو ویرایش علمی مسعودعابدین نژآدوبا همکاری جمعی ازنویسندگان و پژوهشگران انجام شده است دراین نوشتارهرروزفصلی ازکتاب« رادیو فرهنگ» رادربخش«درقلمرو فرهنگ»می نگاریم

    1396/03/03
  • سمفونی گنجشک ها

    سال ها سال پیش وقتی هنوز پسرکی بودم روزی به بهانه ای گذرم به مرکز آنروزهای تهران افتاد،هنوزاین خاطره که پرندگان دیوانه سروپر صدا به همخوانی هماهنگ با خود فریاد سرداده و صدای شلوغ شهردرسمفونی آنها محو شده بود؛از پس بیش از سه دهه با من است..

    1396/03/02

چندرسانه‌ای

برنامه سازان