صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برگزیده ها

جدول پخش01 آذر 1396

تازه ها

در قلمرو فرهنگ

 • « قارچ در شهر »

  یک روز صبح، مارکووالدومنتظر اتوبوسی بودکه او را به محل کارش می رساند،کاری که باربری در شرکتی به نام اسباو بود. نزدیک ایستگاه و در حاشیه خاک سخت و خشک جدولی که به درختکاری خیابان منتهی می شد، چیزی غیر عادی نظرش را جلب کرد. اطراف ریشه درخت...

  1396/08/30
 • « انواع مغالطه »

  در نوشتار پیشین «مغالطه » را تعریف کردیم . مغالطه به معنای به اشتباه انداختن دیگری است؛ خواه کسی از روی عمد و با آگاهی دیگری را در فهم موضوعی به اشتباه بیندازد و یا از روی جهل و ناآگاهی باشد.
  در ادامه به ذکر انواع مغالطه می پردازیم .

  1396/08/30

برنامه سازان